امروز: ۱۴۰۱/۹/۷

انتشار روزنامه صور اسرافیل در صدر مشروطیت

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1325/4/17

مجله هفتگی صور اسرافیل که به مدیریت میرزا جهانگیر خان شیرازی و با همکاری میرزا قاسم خان تبریزی و دهخدا منتشر می‌شد یکی از برجسته‌ترین نشریه‌های دوران مشروطه بود. در دوره انتشار روزنامه صور اسرافیل، این روزنامه به مشکلاتی دچار شد. از جمله آن که چندین بار نویسنده او را تکفیر کردند و بساط روزنامه را فروپیچیدند. میرزا جهانگیرخان شیرازی، این روزنامه را در تکمیل معنی مشروطیت و حمایت از مجلسِ شورای ملی و یاری روستائیان، ضُعفا، فقرا و مظلومین، انتشار می‌داد.

این روزنامه سرانجام پس از کشته شدن میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل به دستور محمدعلی شاه قاجار تعطیل شد. پس از آن در سال 1337 قمری، مجدّدا سه شماره به همت علامه دهخدا در سوئیس انتشار یافت و سپس برای همیشه تعطیل گردید. تا آن وقت، ادبیات و انشاء ایرانی عموماً و روزنامه‌ها خصوصاً، به طرز نگارش قدیم، حاوی الفاظ مُسَجَّع، بی حقیقت و بدون معنی و خالی از سود و اثر بود، اما روزنامه صور اسرافیل به زبان مردمِ همان زمان نوشته می‌شد و حتی از آوردن اصطلاحات و لغات عامیانه ابا نداشت. از این رو در سبک نثر فارسی معاصر تأثیر بسزا کرد. مهم‌ترین مقالات این روزنامه، مقالات علی اکبر دهخدا بود که تحت عنوان «چرند و پرند» منتشر می‌شد.

ساعت و تقویم روز ایران