امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

درگذشت قابسی دانشمند و فقیه اسلام

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 403/4/19

علی بن خَلَف قیروانی قابسی، دانشمند، محدث و فقیه مسلمان، در سال 324 قمری در قیروان در تونس متولد شد. قابسی در جوانی نابینا گردید، اما با وجود این، احادیث بی شماری را همراه با اسناد مربوط به آن‌ها از حفظ داشت. قابسی همچنین در فقه و اصول از دانشی بسیار بهره داشت. و تالیفاتی در این زمینه از خود به یادگار گذاشته است. از آثار قابسی می‌توان به کتاب «المَهد» در موضوع فقه اشاره کرد.

ساعت و تقویم روز ایران