امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

تولد حاج لطفعلی بیگ آذربیگدلی شاعر و ادیب

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1134/4/20

لطفعلی بیگ آذربیگدلی از شاعران معروف ایران در قرن دوازدهم هجری است. وی با هاتف و مشتاق اصفهانی و استادان دیگری که دوره بازگشت ادبی را آغاز کردند، معاصر بود. چندی در خراسان و اصفهان و شیراز گذراند و مدتی مداح جانشینان نادرشاه و سپس ستایش گر کریم خان زند بود تا این که در سال 1195 قمری درگذشت. وی در قصیده، غزل و ترانه به روش شاعران قدیم پارسی گوی می‌سروده و در این کار موفق بوده است. منظومه یوسف و زلیخا و نیز تذکره آتشکده از آثار مهم اوست. هم چنین لطفعلی آذر در سخن سرایی، شعرشناسی و اطلاع بر احوال و اشعار شعرا تبحّری بسزا داشت.

ساعت و تقویم روز ایران