امروز: ۱۳۹۸/۷/۱

موافقت محمدعلی شاه قاجار با انقلاب مشروطه

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1327/4/27

محمدعلی شاه قاجار پس از مخالفت‌های سرسختانه، در حالی با انقلاب مشروطه موافقت کرد که قدرت مشروطه خواهان هر روز افزایش می‌یافت. بدین ترتیب، محمدعلی شاه که قبلاً با مردم مبارز و مشروطه خواهِ ایران، مقابله کرده بود، تسلیم آنان شد و بر خلاف میل باطنی خود، دست خطی مبنی بر لازم‌الاجرا بودنِ قانون اساسی را به مجلس شورای ملی ارسال کرد. بدین ترتیب، دوران یک ساله استبداد صغیر به پایان رسید، هرچند محمدعلی شاه به تعهدات خود عمل نکرد.

ساعت و تقویم روز ایران