امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درگذشت دکتر عیسی صدیق مؤسس دانشگاه تهران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1357/9/15

دکتر عیسی صدیق معروف به اعلم، یکی از نامداران فرهنگی سده اخیر تاریخ فرهنگ ایران، در سال 1273 ش در تهران به دنیا آمد و پس از گذراندن علوم مقدماتی و اتمام دوره دارالفنون، در 17 سالگی به فرانسه رفت و موفق به دریافت دانشنامه لیسانس در رشته ریاضی گردید. دکتر صدیق سپس چند سالی در ایران در وزارت فرهنگ مشغول به خدمت شد و در سال 1309 جهت ادامه تحصیل عازم آمریکا گردید. وی پس از اخذ دکترای فلسفه به ایران مراجعت نمود و از طرف دولت ایران، مأمور تهیه طرح تأسیس دانشگاه تهران شد. صدیق اعلم پس از این کار، مأمور راه اندازی این دانشگاه گردید. وی پس از تأسیس دانشگاه، تا سال 1319، ریاست و استادی دانشسرای عالی، دانشکده ادبیات و دانشکده علوم را بر عهده گرفت. وی تا سال 1340، شش بار به وزارت فرهنگ انتخاب شد و تا سال 1353، در مقام استادی دانشگاه، انجام وظیفه کرد. علاوه بر تهیه طرح و قانون تأسیس دانشگاه تهران و ایجاد هسته مرکزی آن، دکتر صدیق منشأ خدمات برجسته فرهنگی دیگری گردید که تأسیس نخستین مدارس جدید گیلان، پیشنهاد اعزام محصل به اروپا و تهیه قانون آن، تجدید سازمان و برنامه‌های مدارس کشور، وارد کردن روش‌های جدید آموزشی در دانشسرای عالی و تربیت هزاران دبیر، تأسیس دانشگاه تبریز و تأسیس نزدیک به دو هزار مدرسه در طول فعالیت فرهنگی خود، از آن جمله‌اند. وی سرانجام در 15 آذر 1357 ش در 84 سالگی در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

ساعت و تقویم روز ایران