امروز: ۱۴۰۳/۵/۱

وفات احمد عبد ربّه شاعر و نویسنده‌ عرب

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 328/5/18

احمد بن محمد بن عَبد رَبِّه اَندلُسی قُرطُبی، از مشاهیر علما و ادبا و محدثین و شعرای زمان خود بود. وی قصص و حکایات بسیاری را به نظم درآورد. اثر مشهور این شاعر و نویسنده عرب، عَقدُالفَرید نام دارد که درباره تاریخ، شعر، عروض و لغت نگاشته شده است. از ابن عبد ربِّه، اشعار بسیار نغز و شیوایی نیز باقی مانده که وی در آن‌ها، روح شرقی خود را به خوبی آشکار کرده است. وی در هشتاد و دو سالگی به علت فلج چندین ساله، در اندلس وفات یافت.

ساعت و تقویم روز ایران