امروز: ۱۳۹۸/۱۲/۴

درگذشت شاه عباس صفوی در بهشهرِ مازندران

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1038/5/23

دوره حکومت شاه عباس، پادشاه معروف صفویه، به دلیل وجود دانشمندان، علما و هنرمندان برجسته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنای مسجد امام و میدان نقش جهان، ایجاد تونِلی در کوهرنگِ اصفهان برای انتقال آب کارون به زاینده رود، تأسیس مرکز تجارت ابریشم، احداث راه کاروان‌های تجارت ابریشم از طریق اصفهان و نیز ساخت کاروانسراهای فراوان و ایجاد واحد پول جدید در سراسر کشور از جمله اقدامات شاه عباس صفوی به شمار می‌روند. با وجود همه این کارها، او پادشاهی قسّی القلب و سنگدل بود و کشتارهای فراوانی کرد. شاه عباس صفوی سرانجام پس از 42 سال سلطنت، در 59 سالگی درگذشت و در قم به خاک سپرده شد.

ساعت و تقویم روز ایران