امروز: ۱۳۹۹/۳/۱۵

انتشار فهرست خارج کنندگان ارز در بحبوحه انقلاب اسلامی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1357/9/15

در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‌بردند، کارکنان بانک مرکزی، در پانزدهم آذرماه 57، صورت کسانی که طی دو ماه شهریور و مهر 1357 ارز از مملکت خارج کرده بودند، انتشار داد. در این لیست نام 178 نفر از مقامات دولتی و مقاطعه کاران و بازرگانان سرشناس گنجانیده شده بود. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر 13 میلیارد دلار ارز 350 میلیارد ریال اعلام گردید. این افراد چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. به دنبال انتشار این فهرست، لیست‌های دیگری همچون دارایی بنیاد پهلوی و دارایی‌های شاه نیز انتشار یافت. انتشار این لیست‌ها در بین مردم و مبارزان تأثیر زیادی داشت و در تخریب پایه‌های لرزان سلطنت بسیار مؤثر گردید.

ساعت و تقویم روز ایران