امروز: ۱۴۰۳/۳/۱۰

روز استقلال شیلی از استعمار اسپانیا

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1818/2/12

کشور جمهوری شیلی با 756/626 کیلومتر مربع مساحت در جنوب قاره امریکای جنوبی و در همسایگی آرژانتین، بولیوی و پرو واقع شده است. جمعیت شیلی بیش از 15 میلیون نفر که اکثریت مسیحی و عمدتاً کاتولیک مذهب‌اند. بیشتر سکنه ملیت اروپایی و دو رگه (سرخ و سفید) داشته و زبان رسمی آن‌ها اسپانیایی است. پایتخت شیلی سانتیاگو و واحد پول آن پزوی شیلی می‌باشد. از شهرهای مهم آن کنسپسیون، وینیادل مار، و والپا رایزو است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت شیلی تا سال 2025 ، 19/5 میلیون نفر خواهد بود.

شیلی از قرن شانزدهم به تصرف اسپانیولی‌ها درآمد و به صورت یک مستعمره کشاورزی گردید و نه مستعمره معدنی. در این دوران شیلی جزء قلمرو نایب السلطنه اسپانیا در پرو بود. در سال 1788 شیلی تا حدودی از پرو مستقل شد. مبارزات مردمی بر ضد استعمار اسپانیا ادامه یافت تا این که در 12 فوریه سال 1818 میلادی شیلی به استقلال کامل رسید و نوع حکومت خود را جمهوری اعلام نمود. روز ملی شیلی 18 سپتامبر است.

ساعت و تقویم روز ایران