امروز: ۱۳۹۸/۵/۲

درگذشت لویی دوبروی فیزیک‌دان برجسته فرانسوی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1987/3/19

پرنس لویی ویکتور پیِر رمون دوبروی، فیزیک‌دان معروف فرانسوی، در سال 1894 میلادی در این کشور به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات خود به فیزیک روی آورد و بر اثر تحقیقات و مطالعات در فیزیک کوانتوم، تئوری ذره‌ای و موجی بودن نور را در سال 1923 میلادی ارائه داد. بر اساس این نظریه، نور دارای ماهیت دوگانه‌ای به نام ذره و موج می‌باشد. مطالعات دوبروی در علم فیزیک و کشف ماهیت موجی الکترون‌ها، باعث شد تا در 35 سالگی، جایزه نوبل فیزیک سال 1929 میلادی را دریافت نماید. طرح دوبروی، راهگشای بسیاری از پیشرفت‌های نوین در علم فیزیک گردید و او را به عنوان فیزیک‌دانی برجسته مطرح ساخت. لویی دوبروی به عنوان آخرین بازمانده از نسل بنیان‌گذاران فیزیک نوین، سرانجام در 19 مارس 1987 میلادی در 93 سالگی درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران