امروز: ۱۴۰۳/۲/۳

کشته شدن ملک غازی پادشاه پیشین عراق در سانحه رانندگی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1939/4/3

غازی فرزند ملک فیصل اول، پادشاه پیشین عراق در سال 1912 میلادی به دنیا آمد و پس از مرگ پدرش در هفتم سپتامبر 1933، زمام امور عراق را در 21 سالگی به دست گرفت. او برعکس پدرش که از انگلستان طرفداری می‌کرد، طرفدار آلمان بود، از یک سو میل به رهانیدن عراق از یوغ شیفته نازیسم بود و از هیتلر تمجید می‌کرد. ملک غازی که آشکارا نفرت خود را از سلطه انگلیس و فرانسه بر کشورهای عربی و خاورمیانه‌ای ابراز می‌کرد، از ملی‌گرایان و شورشیان سوریه برای مقابله با قیمومیت کشورشان در دهه 1930 حمایت نمود و حتی آنان را به سلاح نیز تجهیز نمود.

او به شدت با کمونیست‌ها هم دشمنی می‌کرد. ملک غازی سرانجام در سوم آوریل 1939 میلادی در 27 سالگی بر اثر برخورد شدید اتومبیلش با تیر چراغ برق کشته شد. در آن زمان، مردم، قتل غازی را یک حرکت سازمان یافته توسط انگلیسی‌ها و عوامل‌شان در عراق تلقی کردند و تظاهراتی علیه دولت انگلیس به راه انداختند. پس از مرگ غازی، فرزند چهار ساله او به نام شاهزاده فیصل دوم به سلطنت عراق رسید.

ساعت و تقویم روز ایران