امروز: ۱۳۹۹/۳/۱۵

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1948/12/10

در جریان جنگ جهانی دوم، هنگامی که منشور ملل متحد در دست تدوین بود، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای مختلف جهان واقع شد. پس از جنگ، سازمان ملل تصمیم گرفت که این حقوق و آزادی را به وسیله یک سند بین المللی تثبیت کند تا برای همه ملت‌ها قابل اجرا باشد. بنابراین، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، لایحه حقوق بشر را تدوین و به مجمع عمومی تقدیم کرد. این لایحه در 19 آذر 1327 برابر با 10 دسامبر 1948 به تصویب رسید و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شد.

ساعت و تقویم روز ایران