امروز: ۱۴۰۰/۲/۱۸

ربودن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان توسط صهیونیست‌ها

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1361/4/14

در چهاردهم تیرماه 1361 شمسی، سه دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در بیروت، در چهل کیلومتری شمال این شهر در حالی که عازم محل کار خود در سفارت ایران بودند، توسط نیروهای حزب فالانژ لبنان ربوده شدند. در آن زمان، ارتش رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرده بود و حزب فالانژ، همکاری نزدیکی با این رژیم اشغالگر داشت. اگرچه ابتدا گفته می‌شد که سیدمحسن موسوی کاردار جمهوری اسلامی ایران در بیروت و همراهانش کشته شده‌اند؛ اما شواهد و مدارک موجود، حاکی از آن است که آنها در اسارت رژیم صهیونیستی می‌باشند. با وجود اقدامات متعدد جمهوری اسلامی، برای آزادسازی دیپلمات‌ها و اتباع خود از چنگال رژیم صهیونیستی، این رژیم هنوز تن به این کار نداده است. برادر پاسدار حاج احمد متوسلیان از فرماندهان سپاه نیز جزو دیپلمات‌ها بوده است.

ساعت و تقویم روز ایران