امروز: ۱۳۹۹/۴/۲۶

تأسیس جبهه ملی دوم

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1339/4/30

پس از آن که جبهه ملی اول در پی کودتای 28 مرداد 32 از هم پاشید، رژیم در سال 1338 و 39، به دلیل فشارهای خارجی و ضرورت‌های داخلی، فضای باز سیاسی را اعلام کرد. در این میان مبارزان سیاسی قدیم به تکاپو افتاده و رهبران جبهه ملی نیز در 30 تیرماه 1339، تأسیس جبهه ملی دوم را اعلام کردند. این جبهه قرار بود در انتخابات دوره بیستم مجلس شرکت کند که با مخالفت رژیم مواجه شد. در این جبهه نیز اختلافات متعددی نمایان گردید و بر سر عضویت گروه‌ها و نیز چگونگی برخورد با حوادث و مسائل روز، چند دستگی روی داد. اما از همه مهم‌تر آن بود که رهبر قدیمی جبهه ملی یعنی دکتر مصدق که در حال تبعید در احمدآباد به سر می‌برد با سیاست‌های جاری جبهه موافقت نداشت. این اختلافات باعث شد جناح مذهبی شامل آیت الله سید محمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان از آن جدا شود. تا اینکه سرانجام در اردیبهشت 1343، جبهه ملی دوم انحلال خود را اعلام کرد.

ساعت و تقویم روز ایران