امروز: ۱۴۰۲/۷/۷

روز مباهله پیامبر اسلام ص با مسیحیان نجران

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 10/12/24

در این روز، رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد ص تصمیم گرفت تا با بزرگان مسیحیان نجران به مباهله بپردازد. در مباهله، طرفین، همدیگر را نفرین می‌کنند و برای طرفی که راستگو نیست درخواست عذاب می‌نمایند. هنگامی که سران هیأت نمایندگی مسیحیان نجران، پیامبر اسلام را به همراهِ تنها چهار نفر از اهلِ بیتش شامل امام على (ع) حضرت زهرا (س) و امام حسن و امام حسین (ع) مشاهده کردند، با تعجب دریافتند که پیامبر به استجابت دعای خود و همراهانش، اعتقاد راسخ دارد، از این رو اسقُف نجران از رسول اکرم تقاضای مصالحه و بخشش کرد و این جریان، حقانیت اسلام و منزلت اهل بیت پیامبر را به روشنی آشکار ساخت.

ساعت و تقویم روز ایران