امروز: ۱۴۰۱/۹/۷

تولد جمال الدین ابوالفتح یوسف شیبانی جغرافی دان مسلمان

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 601/1/7

ابوالفتح جمال الدین یوسف بن یعقوب شیبانی دمشقی ملقب به ابن مجاور، مورخ و جغرافی دان مسلمان در دمشق به دنیا آمد. دوران کودکی و نوجوانی خود را در بغداد سپری کرد و از اساتید این شهر بهره برد. سپس به هند رفت و پس از مدتی به سیر و سفر در شبه جزیره‌ی عربستان پرداخت. مهم‌ترین اثر وی به نام تاریخ المُستَبصر، به شرح دقیق وضعیت سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی این منطقه اختصاص دارد. ابن مجاور در سال 690 درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران