امروز: ۱۴۰۲/۷/۷

حمله سلطان مراد عثمانی به ایران

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 986/2/26

در سال 986 قمری، سلطان مراد عثمانی لشکری متجاوز از صد هزار تن، از جمله نیروی بزرگی از تاتارهای کِریمه را برای تسخیر آذربایجان فرستاد. با این اقدام، دوره‌ طولانی صلح ایران و عثمانی به پایان رسید. در این جنگ نیروهای صفویه متحمل شکست‌های پی در پی شدند و بخش‌های بزرگی از گرجستان به اشغال عثمانی درآمد.

ساعت و تقویم روز ایران