امروز: ۱۳۹۸/۵/۲

درگذشت رالف امرسون از نویسندگان و فیلسوفان آمریکایی

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1882/12/22

رالف امرسون ازنویسندگان و فیلسوفان آمریکایی درگذشت. او فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد و مدرس همین مرکز دانشگاهی بود. امرسون بعد ازسفری طولانی به اروپا و مطالعه آثار ادبی کشورهای اروپایی نخستین اثر خود به نام طبیعت را نوشته. این کتاب درباره فلسفه ایده آلیستی و ضد فلسفه مادّی اِمریکا بود. امرسون در دانشگاه سخنرانی‌های بسیارکرد و یکبار اظهار داشت. راه رستگاری را باید در نفس خود جستجو کنیم. سخنان امرسون مسیحیان اِمریکا را خشمگین ساخت بطوریکه پس از این سخنرانیها امرسون به مدت 30 سال از ورود به هاروارد ممنوع شد. امرسون نخستین ادیب اِمریکایی است که با ادبیات غنی ایران آشنا شد و شخصیت‌های برجسته ادبی کشورمان همچون حافظ، مولوی، سعدی و خیام را به غریبان معرفی کرد.

ساعت و تقویم روز ایران