امروز: ۱۴۰۲/۱۲/۸

قتل میرزا آقاخان کرمانی از همکاران سید جمال الدین اسدآبادی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1314/2/6

میرزا عبدالحسین خان معروف به میرزا آقاخان کرمانی فرزند میرزا عبدالرحیم بردسیری در سال 1270 قمری در کرمان متولد شد. در ابتدا علوم ریاضی و طبیعی و حکمت الهی را فرا گرفت سپس از کرمان به اصفهان رفت و پس از مدتی راهی تهران شد. از آنجا به استامبول عزیمت کرد و در روزنامه‌ی اختر به خدمت مشغول شد. میرزا در آن جا با سید جمال الدین اسدآبادی همکاری می‌کرد. او به جرم شرکت داشتن در شورش ارامنه مجبور به ترک استامبول شد و در سال 1314 به امر محمد علی میرزا به قتل رسید. از تألیفات او: خطابه‌ها و منشأت که به صورت رمان و اشعار می‌باشد، تاریخ نثری موسوم به آینه سِکَندری و تاریخ نظمی موسوم به نامه باستان. میرزا آقاخان کرمانی اعتقاد به اتحاد دول اسلامی داشت و اجرای قانون اسلامی را خواهان بود. وی عقیده داشت که فقط به وسیله قوانین اسلامی می‌توان ریشه استبداد را از بیخ و بن درآورد و در زایل کردن رسوم ظالمانه شاهنشاهی به پیش رفت.

ساعت و تقویم روز ایران