امروز: ۱۴۰۳/۵/۱

رحلت فقیه معظم و جامع معقول و منقول، آیت الله سید محمد علی موحد ابطحی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1381/6/29

آیت الله حاج سید محمد علی موحد ابطحی در سال 1309 شمسی 1349 قمری در اصفهان، در بیت علم و فضیلت زاده شد. وی در هشت سالگی به تحصیل علوم دینی روی آورد و پس از فراگیری علوم مقدماتی، در پانزده سالگی به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد. آیت الله موحد ابطحی در قم در درس‌های خارج آیات عظام: سید حسین بروجردی، سید محمد حجت کوه کمره ای، سید محمد محقق داماد، سید احمد خوانساری، سید محمدرضا گلپایگانی و علامه طباطبایی شرکت جست و در علوم عقلی و نقلی به مدارج بالایی دست یافت. آن فقیه بزرگوار سپس در سال 1333 شمسی به نجف اشرف کوچید و در محضر حضرات آیات: سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالهادی شیرازی به تلمذ پرداخت تا این که به درجه والای اجتهاد دست یافت.

وی در سال 1353 شمسی پس از بیست سال تحصیل و تدریس در نجف، به قم بازگشت و بساط تحقیق، تألیف و تدریس را در حوزه علمیه قم گسترانید. آیت الله ابطحی از وقت خویش، به بهترین نحو استفاده می‌کرد و در هر فرصت به خواندن و نوشتن می‌پرداخت. از او بیش از یکصد و ده عنوان کتاب در علوم تفسیر و فقه، اصول و رجال، حدیث، تاریخ، کلام و فلسفه و سایر مسائل اسلامی بر جای مانده است که تهذیب المقال فی شرح الرّجال در 5 جلد، اصول الفقه در 4 جلد، اخبار الرُّواة در 10 جلد، المعراج در 2 جلد و حیاةُ الرَّسول از آن جمله‌اند. سرانجام شمع وجود آن فقیه بزرگ و پرکار پس از 72 سال زندگی، در قم به خاموشی گرایید و در بیست و نهم شهریور 1381 شمسی برابر با شب سیزدهم رجب 1433 قمری بدرود حیات گفت و در همان شهر به خاک سپرده شد.

ساعت و تقویم روز ایران