امروز: ۱۴۰۰/۸/۳

تاج‌گذاری کوروش هخامنشی و آغاز سلسله پادشاهی هخامنشیان در ایران

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 539/10/14

پس از قدرت گرفتن کوروش هخامنشی و یورش به سرزمین بابل و تصرف آن، وی در چهاردهم اکتبر سال 539 قبل از میلاد در پرستش‌گاه بابِل تاج‌گذاری کرد. از این زمان بود که پادشاهی سلسله هخامنشیان آغاز شد و حکومت شاهنشاهی در ایران بنیان‌گذاری گردید. کوروش در ابتدا، شوش را به پایتختی خود برگزید و سپس سالیانی به جنگ با اقوام گوناگون پرداخت تا اینکه در یکی از این جنگ‌ها زخمی شد و در سال 529 قبل از میلاد، پس از ده سال سلطنت درگذشت. دوران حکومت سلسله هخامنشیان تا سال 330 قبل از میلاد به مدت 200 سال به طول انجامید و سرانجام به دست اسکندر مقدونی منقرض شد.

ساعت و تقویم روز ایران