امروز: ۱۳۹۸/۵/۲

درگذشت عبدالوهاب وصال شیرازی محقق و شاعر

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1373/10/24

عبدالوهاب وصال شیرازی متخلص به نورانی از نوادگان شاعر معروف دوره قاجار، وصال شیرازی، در سال 1302 ش در شیراز به دنیا آمد. وی پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در شیراز، به تهران رفت و دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفت. نورانی از آن پس در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به تدریس پرداخت و از همین مرکز علمی با درجه استادی بازنشسته شد. از جمله کارهای ادبی وصال، تصحیح و تحشیه بر متون کلاسیک است که تصحیح مصیبت نامه عطار، هزار مزار و نوایدُ السُّلوک از آن جمله است. وصال شیرازی، بیش از سی سال عضو پیوسته انجمن ادب فارسی بود و در جلسات کانون دانش پارس شرکت مستمر داشت. وی سرانجام در 71 سالگی درگذشت.

ساعت و تقویم روز ایران