امروز: ۱۴۰۳/۳/۲۶

ساخت نفت مصنوعی از طریق تقطیر زغال سنگ

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1907/9/19

«جیمز یانگ» شیمیدان انگلیسی نخستین کسی بود که توانست برای به‌دست آوردن مواد مولد حرارت و انرژی به نفت مصنوعی دست به یابد. او موفق شد که از تقطیر زغال سنگ موادی شبیه نفت تهیه کند و از آن پس بانی صنعت نفت مصنوعی لقب گرفت. شایان توجه است که جیمزیانگ مالک یک معدن بزرگ زغال سنگ و یک آزمایشگاه کامل و مجهز بود و به کمک همین‌ها موفق به کشف نفت مصنوعی شد.

ساعت و تقویم روز ایران