امروز: ۱۴۰۰/۱/۳۰

پیشنهاد بختیار به حضرت امام خمینی رحمه‌الله درباره تشکیل شورای حکومت ملی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1357/10/28

شاپور بختیار نخست وزیر رژیم پهلوی در نامه‌ای به امام خمینی پیشنهاد کرد تا برای تغییر حکومت به یک رژیم جمهوری، شورای سلطنت وقت به شورای حکومت ملی تغییر نام دهد و سپس این شورا، اختیارات خود را به شورای اسلامی منتخب امام، منتقل نماید. اما به سبب این که پذیرش طرح بختیار موجب به رسمیّت شناختن شورای سلطنت بود، امام خمینی آن را نپذیرفت. همچنین حضرت امام در پیامی خطاب به ملت انقلابی ایران، درباره توطئه دشمنان برای ایجاد نفاق و تفرقه در بین مردم، هشدار دادند.

ساعت و تقویم روز ایران