امروز: ۱۴۰۳/۳/۲۶

اجتماع بزرگ مردم تهران برای ملی شدن نفت ایران به دعوت آیت الله کاشانی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1329/11/6

از آغاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران، شرکت‌های نفتی بیگانه، همواره دست‌اندرکار امور نفت بوده و ثروت هنگفتی از این راه به جیب می‌زدند، ولی در این میان سود اندکی عاید ایران می‌گردید. از این رو کمیسیون نفت مجلس شورای ملی در نظر گرفت تا قراردادهای خارجی را لغو و نفت را ملی اعلام نماید. اما در این مسیر، سپهبد رزم آرا، نخست وزیر پهلوی، با حمایت انگلستان درصدد انعقاد قراردادهایی به نفع انگلیس و به ضرر کشور بود.

در این میان اختلاف مجلس و مردم با نخست وزیر شدت گرفت تا این که آیت الله کاشانی رهبر مذهبی و روحانی سرشناس وقت، برای آگاهی مردم و نیز در خواست جهت ملی شدن نفت، اجتماع بزرگی را در ششم بهمن 1329 در مدرسه شاه برگزار کرد. در نهایت، رزم آرا که تصمیم جدی برای تصویب لایحه الحاقی نفت داشت، توسط خلیل طهماسبی، از یاران فداییان اسلام ترور شد و در پایان اسفند 1329، مجلس، ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند.

ساعت و تقویم روز ایران