امروز: ۱۳۹۸/۴/۴

ارتحال فقیه و عالم دینی، آیت الله میرزا هدایت الله وحید گلپایگانی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1352/12/22

آیت الله میرزا هدایت الله فرزند ملامحمد جواد وحید گلپایگانی در سال 1269 ش 1308 ق در قریه گوگد گلپایگان به دنیا آمد. وی مقدمات و سطوح را در زادگاهش نزد پدر فرا گرفت. آن گاه راهی اراک شد و از محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی و دیگر استادان بهره برد. آیت الله وحید گلپایگانی همزمان با ورود آیت الله حائری یزدی به قم و تأسیس حوزه علمیه، به همراه استاد راهی این شهر شد و به مدت ده سال دیگر، از مباحث فقه و اصول ایشان بهره‌مند گردید. او به هنگام تبعید جمعی از علمای نجف به ایران نیز، مقداری از دروس خارج را نزد آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی آموخت.

پس از درگذشت پدر، آیت الله وحید گلپایگانی به امر و تشویق آیت الله حائری راهی گلپایگان شد و پس از تأسیس حوزه علمیه گلپایگان، خود به تدریس در آنجا همت گماشت. ایشان پس از سالیانی، همزمان با ورود آیت الله بروجردی، به قم در سال 1323 ش، رهسپار آنجا شد و در حلقه درس ایشان حاضر گشت. آنگاه به تهران رفت و تا پایان عمر به مدت نزدیک به سی سال به انجام وظایف دینی و تدریس در مدرسه عالی سپه‌سالار پرداخت. آیت الله وحید بهبهانی سرانجام در بیست و دوم اسفند 1352 ش برابر با هفدهم صفر 1394 ق در تهران درگذشت و در قبرستان شیخان در قم مدفون گردید.

ساعت و تقویم روز ایران