امروز: ۱۴۰۱/۴/۷

تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1329/12/24

تصویب ملی شدن نفت ایران مرهون تلاش‌های پی گیر برخی از اشخاص مذهبی و سیاسی کشور، از جمله آیت الله کاشانی و جمعیت فداییان اسلام و قیام ملت مسلمان ایران است. اعدام انقلابی رزم آرا، نخست وزیر که با ملی شدن نفت به شدت مخالفت می‌نمود، به این حرکت مردمی شتاب فزاینده‌ای بخشید. تا اینکه مجلس شورای ملی در 24 اسفند و مجلس سنا در 29 اسفند 1329 ش ماده واحده ملی شدن صنعت نفت ایران را به تصویب رساندند.

ساعت و تقویم روز ایران