امروز: ۱۴۰۰/۹/۱۰

تبدیل واحد پول ایران از قِران به ریال و چاپ اولین اسکناس توسط بانک ملی ایران

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1311/1/1

در ایران تا سال 1268 ش 1889 م که بانک شاهنشاهی توسط انگلستان تشکیل شد، پول رایج کشور، مسکوک نقره و طلا بود. در آن سال، به موجب یکی از بندهای امتیازنامه بانک، نشر اسکناس در سراسر ایران منحصراً به بانک شاهنشانی ایران تعلق گرفت و یک سال بعد، اسکناس جدید با علامت شیر و خورشید و عکس ناصرالدین شاه قاجار و ذکر ارزش آن منتشر شد. مجموعاً بانک شاهنشاهی، چهل سال در ایران اسکناس منتشر کرد تا اینکه در 23 اردیبهشت 1309، حق انتشار اسکناس از آن بانک سلب و به بانک ملی ایران واگذار گردید. در نهایت، دو سال بعد و همزمان با آغاز سال 1311 ش، واحد پول کشور از قِران به ریال تبدیل شد. از آن پس ریال جدید توسط بانک ملی ایران در سراسر کشور پخش گردید و ملاک معاملات قرار گرفت. اسکناس‌های اولیه بانک ملی در قطعات 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 ریالی، چاپ می‌شد.

ساعت و تقویم روز ایران