امروز: ۱۴۰۳/۲/۳

آغاز دعوت ابومسلم خراسانی علیه حکومت بنی امیه

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 129/9/24

عبدالرحمن بن مسلم معروف به ابومسلم خراسانی، از مشاهیر رجال خراسان می‌باشد. وی به سبب دوستی که با خاندان عباسی داشته با ابراهیم بن محمد، از نوادگان عباس بن عبدالمطلب پیمان می‌بندد که برای او از مردم بیعت بگیرد و او را به خلافت برساند. ابومسلم با استفاده از نفوذ فراوانی که در بین مردم خراسان داشت، در سال 129 هجری، خراسان را به تسخیر درآورد و چون مروان حمار، آخرین خلیفه‌ی اموی، ابراهیم بن محمد را به قتل رساند، ابومسلم برادر ابراهیم به نام عبدالله سَفّاح رابه جانشینی وی برگزید و به شام حمله برد.

در این نبرد، قوای خراسان بر نیروهای خلیفه‌ی اُمَوی پیروز شدند و خاندان ستمکار اموی را برانداختند. سرانجام در سال 132 مروان به قتل رسید و ابومسلم از این پس مردم را به بیعت با سَفّاح دعوت کرد و از این زمان خلافت خاندان عباسی که بیش از پانصد سال بر ممالک اسلامی به طول انجامید، آغاز شد. گویند که ابومسلم از این که دولت طاغوت را بر سرکار آورده بود پشیمان شد و بعدها توسط منصور دوانیقی دومین خلیفه‌ی عباسی در حدود سال‌های 137 الی 140 هجری در نزدیکی شهرمداین با مکر و حیله به قتل رسید.

ساعت و تقویم روز ایران