امروز: ۱۳۹۸/۱۲/۴

شکست حافظ محمد پاشا سردار عثمانی از شاه عباس صفوی در جنگ بغداد

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1033/10/6

آخرین جنگ‌های شاه عباس اول با امپراتوری عثمانی، در سال‌های 1032 و 1034 قمری بر سر تسخیر بغداد بود. پس از مدتی نبرد، سرانجام بغداد به تصرف ایران درآمد و نیروهای عثمانی، شکست سختی را متحمل شدند. شاه عباس سپس به زیارت عتبات عالیات رفت و به تعمیر ابنیه‌ی آن شهرها همت گماشت.

ساعت و تقویم روز ایران