امروز: ۱۴۰۰/۵/۵

رأی مثبت دادگاه لاهه نسبت به حقانیت ایران در اختلاف با انگلیس

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1331/4/31

پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در آخر اسفند 1329، شرکت نفتی انگلیس که طرف قرارداد شرکت نفت ایران بود، به این دلیل که متضرّر شده است خواهان ادامه همکاری با ایران گردید. ولی چون نفت، ملی اعلام شده بود، شرکت انگلیسی به دادگاه بین المللی لاهه شکایت برد و خواهان احقاق حقوق خود بود. ایران، دادگاه لاهه را برای رسیدگی به این پرونده دارای صلاحیت نمی‌دانست زیرا مسئله بر سر دولت‌ها نبود، بلکه دو شرکت با هم اختلاف داشتند. سرانجام رأی دادگاه بر حقانیت ایران صادر شد و از انگلستان در امور نفتی ایران خلعید شد.

ساعت و تقویم روز ایران