امروز: ۱۴۰۰/۱/۳۰

قلع و قمع بازماندگان بنی امیه توسط بنی عباس

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 132/11/15

پس از قیام ابومسلم خراسانی و سرنگونی دولت بنی امیه، خاندان بنی عباس به قدرت رسیدند و به کشتار وسیع امویان دست زدند. این قتل عام‌ها به حدی رسید که ابوالعباس، خلیفه‌ اول عباسی به سفّاح یعنی خونریز شهرت یافت. سفاح تنها دریک جلسه‌ مهمانی، هفتاد نفر از بزرگان بنی امیه را احضار کرد و کشت. سپس بر روی نعش آن‌ها سفره انداخت و طعام خورد و نفسی به راحتی کشید.

ساعت و تقویم روز ایران