امروز: ۱۴۰۲/۳/۱۰

درگذشت کمال الدین فارسی ریاضی دان ایرانی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 718/11/19

کمال الدین فارسی ریاضی دان و فیزیک دان ایرانی در جوانی برای کسب علم و فضیلت به سفر پرداخت تا از دانش استادان برجسته‌ عصر خود، بهره گیرد. با این که مدت عمر او کوتاه بود، اما آثار بدیعی در ریاضیات و نورشناسی بر جای گذاشت. مهم‌ترین اثر به جا مانده ازکمال الدین فارسی، رساله‌ تَذکِرَةُ الاحباب می‌باشد که در مورد نظریه‌ اعداد، تحریر شده است. مطالعه و بررسی این رساله نشان می دهدکه او ریاضی دانی مبتکر و صاحب اندیشه‌ای نو و دقیق بوده است. از دیگر آثار این ریاضی دان ایرانی، می‌توان به کتاب تنقیح المناظر اشاره کرد که هنوز هم به عنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده‌ پژوهشگران است.

ساعت و تقویم روز ایران