امروز: ۱۴۰۳/۵/۱

ردّ قرارداد الحاقی نفت ایران و بریتانیا توسط مجلس شورای ملی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1329/9/4

در چهارم آذرماه 1329 ش، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی ایران، قرارداد الحاقی کمپانی نفت ایران و انگلیس را رد کرد. این قرارداد در بحبوحه تضادهای آمریکا و انگلیس بر سر چپاول منابع نفتی ایران و در زمانی که حرکت ملی شدن نفت در ایران در حال گسترش بود، تنظیم شد. قرارداد مذکور به منظور تحکیم موقعیت و افزایش اختیارات انگلیس در بهره برداری از نفت جنوب ایران منعقد شد و تهدیدی علیه حاکمیت و منافع ملی ایران به شمار می‌رفت. در مخالفت با این قرارداد و افشای دسیسه‌های استعمار انگلیس، نیروهای مذهبی به رهبری آیت اللّه کاشانی و نیروهای ملی به رهبری دکتر مصدق، نقش فعالی داشتند تا این که این مبارزه به ثمر رسید و صنعت نفت ایران در 29 اسفند 1329، به صورت ملی اعلام شد.

ساعت و تقویم روز ایران