امروز: ۱۴۰۲/۷/۷

حرکت امام حسين (ع) از مکه به سوی عراق

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 60/12/8

امام حسین ع در پی خودداری از بیعت با یزید بن معاویه، مکه را به قصد کوفه در عراق ترک کرد. آن حضرت، چهار ماه قبل از آن، از مدینه زادگاه و محل زندگی خود به همراه جمعی از خاندانش به مکه آمده بود. درمدتی که امام حسين (ع) در مکه بود، با استفاده از حضور تعداد زیادی از زائران خانه‌ خدا در این شهر، توانست عده‌ زیادی از مسلمانان را از ظلم و فساد حکومت یزید بن معاویه آگاه کند. در عین حال، به دلیل دعوت‌های مکرر مردم کوفه از امام و همچنین توطئه‌ ترور ایشان در مکه توسط عاملان حکومت یزید، آن حضرت رهسپار کوفه شد. ضمن آن که ترک مکه در هشتم ذی الحجه که از ایام حج است، باعث جلب توجه بیشتر همگان به مخالفت امام با حکومت جابرانه یزید گردید.

ساعت و تقویم روز ایران