امروز: ۱۴۰۰/۱/۳۰

انقراض دولت بنی امیه پس از قتل مروان حمار آخرین خلیفه‌ اُموی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 132/12/27

دعوت عباسیان به قیام علیه امویان در ابتدا سری بود و آنان مردم را به این نوید می‌دادند که پس از پیروزی، یکی از اولاد پیامبرص را به خلافت برمی گزینند. مردم نیز از روی علاقه به اهل بیت، با آنان همکاری کرده و به کمک ابومسلم خراسانی، قيام بر ضد امویان شکلی جدی و فراگیر گرفت. سرانجام جنگی بین عبدالله بن علی، عموی سفاح و مروان حمار، آخرین خلیفه‌ی بنی امیه روی داد که با قتل مروان، حکومت غاصب هزار ماهه‌ی امویان سرنگون گردید. از آن پس خاندان ظالمی دیگر بر مسلمانان حاکم شد که حکومت آنان بیش از پنج قرن به طول انجامید.

ساعت و تقویم روز ایران