امروز: ۱۳۹۸/۴/۴

اعلام ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس فرانسه

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1373/6/30

کشور جمهوری فرانسه، علی رغم ادعای داشتن آزادی‌های فردی و اجتماعی و نیز دموکراسی، قانونی وضع کرد که دانش آموزان مسلمان در فرانسه، جهت ادامه تحصیل نباید از حجاب اسلامی استفاده کنند. این قانون بعدها گسترده‌تر شد و دانشگاه‌ها و مراکز دیگر این کشور را در بر گرفت. ممنوعیت حجاب در حالی در این کشور صورت می‌گیرد که هرکس در پذیرش و انجام عقاید دینی خود، تا آن جا که آسیبی به دیگران وارد نسازد، آزاد است و فرانسه با آن همه ادعای خود، این اصل مهم را نقض کرده بود.

ساعت و تقویم روز ایران