امروز: ۱۳۹۸/۱۲/۹

درگذشت مغازلی مورخ، محدث و ستاره شناس

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 483/2/10

ابوعُمَر مغازلی بوزجانی نیشابوری، حاسب و منجّم و مهندس بود. او هندسه را از یحیی الماوَرْدی و ابوالعلاء ابن کَرنیب فرا گرفت. هم چنین ابوالوفاء بوزجانی که تانژانت را از بررسی مسجد پیامبر اكرم (ص اختراع کرد) برادرزاده‌ی اوست که کسب فنون ریاضی را از او آموخت.

ساعت و تقویم روز ایران