امروز: ۱۳۹۸/۷/۱

درگذشت آیت الله مجتهد تبریزی عالم بزرگ اسلام

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1337/2/16

حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی از افاضل علمای تبریز است که بسیار کریم النفس و خوش خلق و دارای ذکاوت و هوش سرشار بود. میرزای مجتهد تبریزی در خاندانی فاضل و عالم پرور به دنیا آمد. وی در فقه، اصول، نجوم، ریاضیات، شعر و ادب تبحر داشت و کمال او بر همگان آشکار بود. در ابتدا به تحصیل مقدمات پرداخت و سپس در نجف اشرف از درس آخوند خراسانی، شیخ الشریعه ی اصفهانی، سیدمحمدکاظم یزدی و دیگر بزرگان استفاده کرد. العَروض، حاشیه‌ی کفایه الاصول و اللباس المشکوک از جمله تالیفات ایشان است.

ساعت و تقویم روز ایران