امروز: ۱۴۰۳/۲/۳

آغاز دستگیری شخصیتهای سیاسی پیشین کشور از سوی دولت نظامی ازهاری

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1357/8/16

دولت نظامی ازهاری ظاهراً برای تسکین افکار عمومی و راضی کردن مردم انقلابی و در واقع برای عوام فریبی، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی پیشین کشور را دستگیر و زندانی نمود. بازداشت این بلندپایگان به هیچ وجه ارتباطی باتصمیم رییس دولت نداشت و این فکر مربوط به شخص شاه بود که بعضی از مشاورینش به او القا کرده بودند. شاه با دستگیری این افراد، در اقدامی فریبکارانه کوشید خود را تبرئه کرده، مقامات پیشین دولتی را مسئول ستم‌ها، جنایت‌ها و فسادهای اقتصادی و اخلاقی رژیم خود معرفی نماید.

این بازداشت‌ها از نظر افکار عمومی نه تنها کوچک‌ترین اثر تسکینی نداشت، بلکه رسوایی رژیم را بیشتر کرد و سوژه مناسبی برای بحث و انتقاد درباره فساد رژیم در گذشته، به دست مطبوعات داد. بازداشت امیرعباس هویدا، کسی که سیزده سال نخست وزیر بوده یا توقیف ارتشبد نصیری رییس ساواک که سیزده سال ریاست این سازمان مخوف را بر عهده داشت و نیز زندانی کردن افرادی که عالی‌ترین نشان درباری را از شاه گرفته بودند جز دلیل قاطع بر محکومیت رژیم شاه، علت دیگری نمی‌توانست داشته باشد. در پی این بازداشت‌ها، امام این اقدامات را فریب کاری دانسته و کار رژیم را تمام شده عنوان کردند.

ساعت و تقویم روز ایران