امروز: ۱۴۰۰/۴/۲

رحلت فقیه مبارز آیت الله سیدابوالفضل خسروشاهی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1365/8/20

آیت الله سید ابوالفضل خسروشاهی در سال 1281 شمسی 1320 قمری در خاندانی عالم پرور و از پدری فقیه به دنیا آمد. وی پس از سال‌ها تحصیل در تبریز و نجف، به مقام عالی اجتهاد و فقاهت دست یافت و در دوران اختناق رضاخانی در تبریز و درکنار پدر به تبلیغ احکام و تعلیم و تربیت و ارشاد مردم پرداخت. آیت الله خسروشاهی در جریان حاکمیت دموکرات‌ها در آذربایجان در سال 1324 شمسی، علیه حاکمان وابسته به شوروی در تبریز مبارزه کرد به طوری که طرح ترور ایشان و برادر مجتهدش، سید احمد نیز ریخته شد. اما قبل از اجرای ترور، حکومت دمکرات‌ها متلاشی گردید و ایشان دوباره به وظایف دینی خود ادامه داد.

آیت الله خسروشاهی در راه ابلاغ احکام الهی و نشر اندیشه‌های دینی، بارها از طرف عمّال حکومت پهلوی در تبریز مورد آزاد و اذیت قرار گرفت، اما همواره بر سر ایمان و اعتقادش استوار ماند تا این که در بیستم آبان 1365 شمسی در هشتاد و چهار سالگی وفات یافت و در تبریز به خاک سپرده شد. از آیت الله خسروشاهی کتابی تحت عنوان نهج البیان به یادگار مانده است.

ساعت و تقویم روز ایران