امروز: ۱۳۹۸/۵/۲

ترور نافرجام حسین علاء نخست وزیر پهلوی به دست فدائیان اسلام

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1334/8/25

در سال 1334، حسین علاء نخست وزیر وقت پهلوی، تصمیم گرفت تا ایران را به پیمان استعماری سنتو ملحق سازد. این عمل با مخالفت فدائیان اسلام مواجه گردید و آنان نیز ترور علاء را پی ریزی می‌کنند. در 25 آبان به مناسبت درگذشت سیدمصطفی کاشانی، فرزند آیت الله سیدابوالقاسم کاشانی رهبر مذهبی ملی شدن صنعت نفت، مراسمی در مسجد شاه تهران برگزار گردید و در ساعت چهار بعدازظهر، حسین علاء نخست وزیر پهلوی وارد مسجد گردید. در شبستان مسجد، به طرف او شلیک شد ولی گلوله در لوله گیر کرد و خارج نشد. در نتیجه، ضارب با اسلحه به شدت به سر علاء کوبید که این عمل، خونریزی مختصری در سر او ایجاد کرد.

پس از دستگیری ضارب، معلوم شد که وی عضو جمعیت فدائیان اسلام می‌باشد و مظفرعلی ذوالقدر نام دارد. او به دستور سیدمجتبی نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام به ترور نخست وزیر مبادرت کرده بود. با این حال، علاء زنده ماند و دو روز بعد جهت شرکت در افتتاحیه پیمان، راهی بغداد شد. این ترور باعث شد که رژیم به فکر دستگیری اعضای این جمعیت افتاده و پس از محاکمه اعدام نماید. با اعدام سران فدائیان اسلام در 27 دی 1334، پرونده ده سال فعالیت سیاسی واجتماعی این جنبش دینی نیز بسته شد.

ساعت و تقویم روز ایران