امروز: ۱۴۰۱/۴/۷

وقوع غزوه بنی نضیر و بیرون راندن یهودیان از مدینه

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 4/3/20

پس از واقعه غزوه احد و شکست سپاه اسلام در برابر بت پرستان و مشرکان قریش، فرصتی برای یهودیان مقیم مدینه به دست آمد تا علیه پیامبر اسلام ص و مسلمانان مدینه توطئه و دسیسه نمایند. از جمله این که آنان با ترفندهایی قصد کشاندن پیامبر صلی الله علیه و آله به داخل قلعه بنی نضیر را نموده تا در آن جا به وی آسیبی رسانند. مسلمانان جهت تأدیب آنان و خفه کردن نطفه نفاق، به قلعه آنان هجوم آورده و پس از 6 روز محاصره، یهودیان بنی نضیر را وادار به تسلیم نمودند. آنان با پیامبر صلی الله علیه و آله مصالحه نمودند که جلای وطن کرده و سرزمین و خانه‌های خود را در اختیار مسلمانان قرار دهند.

ساعت و تقویم روز ایران