امروز: ۱۳۹۹/۳/۱۵

تصرف شهر بغداد توسط شاه عباس صفوی و شکست امپراتوری عثمانی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1033/3/28

آخرین جنگ‌های شاه عباس صفوی با عثمانی بین سال‌های 1032 و 1034 قمری بر سر تسخیر بغداد روی داد. در این جنگ‌ها بغداد نیز به تصرف ایران درآمد و شاه عباس به زیارت عتبات عالیات رفت و به تعمیر و بازسازی قبور مطهر ائمه در عراق پرداخت.

ساعت و تقویم روز ایران