امروز: ۱۳۹۹/۱۲/۷

شورش صربستان علیه امپراتوری عثمانی

  • تقویم : قمری
  • تاریخ رویداد : 1230/4/7

دومین شورش صربستان علیه امپراتوری عثمانی که از حمایت روسیه برخوردار بود، ابتدا در منطقه تاکاویه به رهبری میلوش اوبرنویچ شکل گرفت و سپس به سراسر صربستان گسترش یافت. پس از درگیری‌های متعددی که بین صرب‌ها و نیروهای عثمانی روی داد، سرانجام پیمان صلحی میان طرفین منعقد شد. به موجب این پیمان، صربستان به عنوان یک امارت تابع عثمانی به رسمیت شناخته شد و اجازه تأسیس مجمعی از نمایندگان صرب‌ها را یافت. امپراتوری روسیه همواره به شورش ملل تابع امپراتوری عثمای در بالکان دامن می‌زد و سعی می‌کرد امپراتوری عثمانی را تضعیف کند.

ساعت و تقویم روز ایران