امروز: ۱۳۹۸/۸/۲۲

آغاز حکومت امپراتوری و سلطنت اولین امپراتور ژاپن

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 660/2/11

در 11 فوريه 660 میلادی اولین امپراتور ژاپن به نام "یی مو" به تخت سلطنت نشست. به این ترتیب، قدیمی‌ترین و ماندگارترین نظام سلطنتی در جهان که هنوز ادامه دارد، آغاز شد. این نظام در طول زمان، دستخوش دگرگونی‌های فراوان شده است و امروزه، امپراتور در کشور ژاپن، مقامی تشریفاتی است و قدرت اصلی در دست نخست وزیر است. با این حال، ژاپنی‌ها روز آغاز سلطنت در این کشور را عید ملی می‌نامند و همه ساله این روز را جشن می‌گیرند.

ساعت و تقویم روز ایران