امروز: ۱۳۹۸/۵/۲

آزمایش موفقیت آمیز نخستین موشک با سوخت مایع در امریکا

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1929/3/16

در شانزدهم مارس 1929 میلادی، اولین موشک، که عامل اصلی نفوذ بشر در فضا برای تحقیق درباره سیارات بود، توسط دکتر رابرت گدارْدْ، فیزیک‌دان بزرگ امریکایی باموفقیت آزمایش شد. این موشک با سوخت مایع کار می‌کرد. در این موشک، سوخت، قبل از رفتن به اتاق احتراق، به حالت مایع است و در این اتاق با یک‌دیگر مخلوط و محترق می‌شوند. دکتر رابرت گدارد پس از این آزمایش، به عنوان پدر موشک لقب گرفت. وی در راه تکمیل این وسیله سریع‌السیر برای تسخیر فضا، زحمات زیادی متحمل شده است.

ساعت و تقویم روز ایران