امروز: ۱۴۰۳/۲/۳

آغاز قیام مردم اسپانیا علیه ناپلئون بُناپارت امپراتور فرانسه

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1808/5/7

دولت اسپانیا از قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی یکی از استعمارگران بزرگ اروپایی به شمار می‌رفت و سرزمین‌های بسیاری را در خارج از قاره اروپا تحت اشغال درآورده بود. اما این بار مردم اسپانیا، خود طعم تلخ اشغال کشورشان توسط نیروهای بیگانه را چشیدند. و سپاهیان ناپلئون بُناپارت، این کشور را به اشغال خود درآوردند. از این رو قیام مردم اسپانیا علیه فرانسویان در 7 مه 1808 میلادی آغاز شد. در نهایت، مردم اسپانیا پس از 5 سال مبارزه با اشغالگران فرانسوی آنان را در 25 دسامبر 1813 میلادی از میهن خود بیرون راندند. در همین مدت اسپانیا متحمل شکست‌هایی در امریکای جنوبی شد که موجب آزادی و استقلال تعدادی از مستعمرات این کشور گردید.

ساعت و تقویم روز ایران