امروز: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی

  • تقویم : شمسی
  • تاریخ رویداد : 1364/9/19

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گروهک‌های مختلف،دانشگاه‌ها و مدارس کشور را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را مختل کرده بودند. بسیاری از استادان منحرف، به کار مشغول بودند و هیچ تغییر بنیادی در برنامه و شیوه تدریس و تربیت و اهداف آنها رخ نداده بود. در نتیجه، دانشگاه‌های سراسر کشور برای مدتی تعطیل شد. پس از تعطیلی دانشگاه‌ها، به منظور ساماندهی به امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها، به فرمان امام خمینیره، اولین ترکیب شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. با تشکیل این ستاد، علی رغم کارشکنی‌های برخی اشخاص و گروه‌های سیاسی، حضرت امام در سال 1360، از ستاد خواستند که در باز شدن دانشگاه‌ها تسریع نماید. با بازگشایی دانشگاه‌ها، ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، امام، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند. گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه، تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی، تحول دانشگاه‌ها و مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی، حفظ و احیاء و معرفی آثار و مآثر اسلامی و ملی از جمله اهداف این شورا و نیز تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوی اسلامی و تعیین اهداف و جهت گیری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و علمی، تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه‌های فرهنگی و علمی، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و نظارت بر امور کتاب‌های درسی و... از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشند.

ساعت و تقویم روز ایران