امروز: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

سوزاندن دوشیزه ژاندارک یکی از شخصیت‌های تاریخی فرانسه

  • تقویم : میلادی
  • تاریخ رویداد : 1431/5/30

ژانْ‌دارْکْ یا ژندارک دختری روستایی بود که در 6 ژانویه 1412 میلادی در روستای دمرمی در فرانسه متولّد شد. در زمانی که ژندارک، نوجوانی بیش نبود نواحی وسیعی از فرانسه تحت استیلای انگلیسی‌ها و متحدین آن‌ها قرار داشت. ژاندارک چون نگرانی مردم کشور خود را از هجوم سربازان انگلیسی نگریست، در عالم رؤیا، خود را مأمور دید که به نجات کشور برخیزد. از این رو با پافشاری تمام، سردار گروهی از لشکریان "شارل هفتم" فرانسه شد و با عدّه قلیلی، انگلیسی‌ها را مجبور به ترک محاصره آزلِئان از نواحی فرانسه کرد و بر آن‌ها ظفر یافت.

لیکن در جنگی دیگر، ظاهراً به علّت خیانت اطرافیان به دست دشمنان افتاد و سپس او را به انگلیس‌ها فروختند. پس از دستگیری او، علی‌رغم جان‌فشانی‌های وی در دفاع از فرانسه، پادشاه این کشور کمترین دفاعی از وی نکرد و ژاندارک در دادگاه تفتیش عقاید به جرم جادوگری و همدستی با شیطان به مرگ محکوم شد. سرانجام، ژاندارک در 30 مه 1431 میلادی در 19 سالگی زنده زنده در آتش سوخت و از آن پس به عنوان قهرمان ملی و اسطوره‌ای برای کشور فرانسه تبدیل شد. 25 سال بعد در سال 1465 میلادی، حکم دادگاه تفتیش عقاید توسط حکومت وقت لغو شد و از ژاندارک اعاده حیثیت گردید. هم‌چنین در سال 1920، ژاندارک توسط کلیسا در ردیف قدیسان مسیحی قرار گرفت.

ساعت و تقویم روز ایران